อนุทิน 40419 - อรัญน้อย

เมื่อต้องเป็นคุณครูประจำชั้น  ทำอย่างไรให้นักเรียนสนใจการเรียน

1.  ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงพร้อม ๆ กัน

เพลงคนอ่านหนังสือ

ผู้แต่ง (ไม่ทราบชื่อ)

             คนอ่านหนังสือ คือผู้ฉลาดทันคน เหมือนมีทรัพย์มากล้น ใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้ อย่ามัวลังเลทำตัวเสเพลทำไมรีบอ่านหนังสือเร็วไว จะทำให้พบสิ่งดีงาม

             เมื่ออ่านทุกครั้งตั้งใจเพื่อจับใจความ  จากนั้นควรตั้งคำถามว่าได้ความเรื่องใดกันบ้าง  และควรบันทึกตรึกตรองเพื่อให้กระจ่าง เรื่องราวความรู้ต่าง ๆใช้เอ่ยอ้าง เมื่อยามจำเป็น

2.  ครูร้องนำ

3.  นักเรียนร้องตาม เป็นกลุ่ม

4.  นักเรียนสลับร้องคนละ 1  วรรค   คำตอบที่ได้           คุณครูครับผมอ่านไม่ออก คุณครูขาหนูอ่านไม่ออก

5.  จะทำอย่างไรดีนะ ไม่ใช่ครูสอนภาษาไทย  ไม่ได้จบเอกภาษาไทย เทคโนโลยีก็ไม่มี

เคยอบรม กับอาจารย์......เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน  นานมาแล้วซิ ท่านก็ให้ทำแบบฝึกดังนี้

การเขียนหัวข้อการวิจัย

การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาการเรียนการสอนของครูได้อย่างไร

 การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาการเรียนการสอนของครูดังนี้

1.   เป็นกระบวนการค้นคว้าหาข้อมูล หาคำตอบ  การแก้ปัญหา  โดยวิธีที่เป็นระบบ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือ วิธีการที่เชื่อถือได้

2.   ช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในห้องเรียนให้ได้ผลตรงตามความต้องการและทันเหตุการณ์ 

3.   สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

 

ถ้าคุณเป็นครูประจำชั้นจะทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องอะไร

เขียน 25 Jun 2009 @ 20:28 () แก้ไข 25 Jun 2009 @ 20:31, ()


ความเห็น (0)