อนุทิน 404 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

อ่านเรื่อง Neo-Humanist จบแล้ว ตั้งใจเก็บรายละเอียดอีกบางส่วน ต้องหยุดก่อนปวดตามาก

คิดว่า Neo-Humanist มีความใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนามากที่สุด น่าจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ในส่วนของปรัชญา วิธีการ (มรรค) และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ

*เขียนเชิงเปรียบเทียบกัน โดยยกตัวอย่างอธิบาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)