อนุทิน 404 - หยั่งราก ฝากใบ

อ่านเรื่อง Neo-Humanist จบแล้ว ตั้งใจเก็บรายละเอียดอีกบางส่วน ต้องหยุดก่อนปวดตามาก

คิดว่า Neo-Humanist มีความใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนามากที่สุด น่าจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ในส่วนของปรัชญา วิธีการ (มรรค) และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ

*เขียนเชิงเปรียบเทียบกัน โดยยกตัวอย่างอธิบาย

เขียน 12 Apr 2008 @ 23:03 ()


ความเห็น (0)