อนุทิน #40398

ไปบรรยายเรื่อง KM ให้กับนักศึกษาหลักสูตร ICT สนุกดีที่ได้สอนข้ามคณะบ้าง

เขียน:

ความเห็น (0)