อนุทิน 40398 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ไปบรรยายเรื่อง KM ให้กับนักศึกษาหลักสูตร ICT สนุกดีที่ได้สอนข้ามคณะบ้าง

เขียน 25 Jun 2009 @ 13:04 ()


ความเห็น (0)