อนุทิน #40393

น้อมรับพระราชดำรัส

ข้าวไทยยืนหยัดยิ่งกว่า

ข้าวไทยคนไทยศรัทธา

ข้าวไทยมีค่าเกินทองคำ

ทรัพย์อื่นเสมอด้วยข้าวไม่มี

(พระพุทธเจ้าตรัสไว้)

 

เขียน:

ความเห็น (0)