อนุทิน 4039 - อ.อาลัม

  • ได้รับอีเมลจาก ดร.จันทวรรณ
  • นำบทความที่เคยลงพิมพ์ในวารสารอัลอุมมะฮฺมาลงในบล็อก
  • ชักง่วงแล้วขอไปงีบก่อน
เขียน 08 May 2008 @ 08:38 ()


ความเห็น (0)