อนุทิน #40363

เชิญท่านไปพุทธมณฑล

เยี่ยมยลศูนย์พุทธศาสนา

กราบพระพุทธรูปปางลีลา

มีแมกไม้สายธาราน่าสุนทรีย์


สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

(พุทธสุภาษิต)

เขียน:

ความเห็น (0)