อนุทิน 40363 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เชิญท่านไปพุทธมณฑล

เยี่ยมยลศูนย์พุทธศาสนา

กราบพระพุทธรูปปางลีลา

มีแมกไม้สายธาราน่าสุนทรีย์


สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

(พุทธสุภาษิต)

  เขียน:  

ความเห็น (0)