อนุทิน 40360 - ทองหยอด

เช้านี้หลังจากเสร็จกิจกรรม Refresh ได้ไปร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2552 ของสาขาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ไปถามสูตรการผสมขี้ผึ้งกับพาราฟินที่ทำให้เทียนแข็งตัวได้ดี เพื่อจะปรับใช้การการหล่อเทียนพรรษาของสำนักหอสมุดในปีหน้า

เขียน 24 Jun 2009 @ 15:29 () แก้ไข 24 Jun 2009 @ 15:30, ()


ความเห็น (0)