อนุทิน 40344 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนชื่อส่วนงานใหม่ เป็น หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

(แหล่งอ้างอิง หนังสือราชการที่ ศธ 0517.29/ว0638 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552)

เขียน 24 Jun 2009 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)