อนุทิน 40341 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • อย่ารักเฉพาะคนดี อย่ามีอคติกับคนชั่ว เพราะไม่มีใครดี ใครชั่วทั้งหมด
  • เราควรรักและมีเมตตาแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  แต่อาจปฏิบัติต่อกันไม่เหมือนกัน เพราะศีลและปัญญาต่างกัน
  • การรู้ลงไปในกาย ในใจ จะเป็นการชำระใจให้ใสสะอาด มองเห็นความขุ่นมัวจนกระจ่างใส
  • ไม่ควรข่ม หรือเพ่งให้เกิดความว่าง...สรรพสิ่งเกิดขึ้นและดับเร็วมาก ไม่ว่ากุศลหรืออกุศล....
  • อกุศลจิตสามารถนำทางให้เกิดกุศลจิตภายหลังได้ หาก "รู้ตัว"
  • เพียงรู้ตัว ก็สว่าง  
เขียน 24 Jun 2009 @ 07:59 () แก้ไข 24 Jun 2009 @ 08:12, ()


ความเห็น (0)