อนุทิน 40332 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ทดลองเขียนข่าวใน Healthy หนึ่งข่าว ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

ทดลองเพื่ออยากรู้ว่าถ้าต้องทำงานประจำเพื่อเขียนข่าวอย่างนี้จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต่อหนึ่งข่าว คนทำงานประจำในการเขียนข่าวนี้ควรทำได้อย่างน้อยสุดวันละสิบข่าว นั่นก็งานสบายมากแล้ว เอกชนคงไม่ปล่อยให้ทำงานสบายเช่นนี้แน่ อย่างสบายที่สุดที่เอกชนจะยอมก็คงเป็นยี่สิบข่าวต่อวัน

ทั้งๆ ที่ตั้งใจมากแล้ว ทำไมงานที่ทำจากภาครัฐถึงด้อยกว่าเอกชนมากเช่นนี้นะ น่าเสียใจเหลือเกิน!!

เขียน 24 Jun 2009 @ 04:25 () แก้ไข 24 Jun 2009 @ 05:04, ()


ความเห็น (0)