อนุทิน 40322 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง และ 248 วรรคสอง จำกัดเฉพาะคดีแพ่งที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในฐานะที่เป็นสามีภริยา บิดามารดาและบุตร ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครอง ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเท่านั้น
  • แต่คดีพิพาทตาม ปพพ แม้จะเป็นคดีครอบครัว ก็อาจจะมิใช่คดีเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว เช่น คดีฟ้องเรียกของหมั้นและสินสอดคืนรวมทั้งเรียกค่าทดแทนในการผิดสัญญาหมั้น มิใช่คดีเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว กรณีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50000 บาทจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้
เขียน 23 Jun 2009 @ 22:43 ()


ความเห็น (0)