อนุทิน 40316 - Sila Phu-Chaya

  • งานสร้างสรรค์ที่จะถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์นั้น จะต้องเป็นงานที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างงานที่ได้ทุ่มเทกำลัง สติปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือวิจารณญาณจากประสบการณ์ลงไปในงานพอสมควร
  • แม้ผลของงานที่ออกมาจะไม่มีคุณค่าก็ตาม เพราะเรื่องของคุณค่าของงานเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนและตามยุคสมัย
  • คุณค่าของงานจึงไม่อาจเป็นเงื่อนไขของงานอันมีลิขสิทธิ์ได้
เขียน 23 Jun 2009 @ 21:43 ()


ความเห็น (0)