อนุทิน 40315 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

คนทำงานในองค์กรเพื่อสังคม อย่างน้อยสุดต้องทำงานให้ได้ไม่แพ้คนทำงานในองค์กรเอกชน

เราต้องรับผิดชอบต่อ "เจ้าของ" เงินเดือนของเรา เพราะเขาไม่มีโอกาสมาร้องเรียกกับเราเหมือนกับเจ้าของบริษัทเอกชน

  เขียน:  

ความเห็น (0)