อนุทิน #40315

คนทำงานในองค์กรเพื่อสังคม อย่างน้อยสุดต้องทำงานให้ได้ไม่แพ้คนทำงานในองค์กรเอกชน

เราต้องรับผิดชอบต่อ "เจ้าของ" เงินเดือนของเรา เพราะเขาไม่มีโอกาสมาร้องเรียกกับเราเหมือนกับเจ้าของบริษัทเอกชน

เขียน:

ความเห็น (0)