อนุทิน 40312 - จารุวัจน์ شافعى

ทำอะไรก่อนดี ฮือ ยังไม่อยากหยิบงานวิทยานิพนธ์มาทำเลย แก้ไขรายงานวิจัยก็ยังไม่อยากแก้ เตรียมงานอบรมของงานวิจัยระบบประกันก็อยากเก็บไว้ก่อน อือ สรุปว่า ไม่อยากทำอะไรเลยคืนนี้

เขียน 23 Jun 2009 @ 21:18 ()


ความเห็น (0)