อนุทิน #40312

ทำอะไรก่อนดี ฮือ ยังไม่อยากหยิบงานวิทยานิพนธ์มาทำเลย แก้ไขรายงานวิจัยก็ยังไม่อยากแก้ เตรียมงานอบรมของงานวิจัยระบบประกันก็อยากเก็บไว้ก่อน อือ สรุปว่า ไม่อยากทำอะไรเลยคืนนี้

เขียน:

ความเห็น (0)