อนุทิน 40308 - แก้ว

แก้ว

ดูละครช่อง3 "ตระกูลใหญ่ในม่านเมฆ" ทำให้คิดเตี่ยที่อพยพมาจากเมืองจีน  เตี่ยคงจะเป็นคนร่วมสมัยกับ เหยามู่หลาน  ขงลี่ฟู่  คุณชายสาม  ต่างกันแต่ว่าคุณชายสามและเหยามู่หลานเป็นคนส่วนน้อยของประเทศจีนที่ร่ำรวย  "ถึงไม่หาเพิ่มก็กินไม่หมดแล้ว"-คำพูดของแม่ของเหยามู่หลาน  แต่เตี่ยเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่ทำงานแทบตายก็ยังไม่มีจะกิน  จึงพากันอพยพมาอยู่ที่ปีนัง  ต่อมารัฐบาลไทย  อนุญาตให้คนต่างชาติมาบุกเบิกป่าทำสวนยางพาราได้เตี่ยก็อพยพจากปีนังมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  ทำให้ลูก ๆ ไม่ต้องอดอยากเหมือนเตี่ย

เขียน 23 Jun 2009 @ 20:33 () แก้ไข 24 Jun 2009 @ 22:06, ()


ความเห็น (0)