อนุทิน 40289 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียน มอบเหรียญรางวัล/เกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์
  • นิเทศการพัฒนาอาคารสถานที่
  • ประชุมกกบ. ปรับรูปแบบเอกสารการประชุม
  • บ่ายประชุมครู
  • เย็นร่วมให้กำลังใจเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านโพนทอง(ทานข้าวบ้านนายไพรัตน์ ภักมี ชั้น ม.6)
เขียน 23 Jun 2009 @ 11:38 () แก้ไข 25 Jun 2009 @ 19:08, ()


ความเห็น (0)