อนุทิน 40280 - Sila Phu-Chaya

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (มาตรา 6 วรรค 2 พรบ ลิขสิทธิ์)

เขียน 23 Jun 2009 @ 09:27 ()


ความเห็น (0)