อนุทิน 40280 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (มาตรา 6 วรรค 2 พรบ ลิขสิทธิ์)

  เขียน:  

ความเห็น (0)