อนุทิน 40252 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

เพื่อนร่วมรุ่น

         ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ยามเย็น  มีเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนห้องเดียวกันหลากหลายอาชีพ    และแตกต่างด้านอายุ  ส่วนใหญ่จะเป็น
สว. (สูงวัย)   บางคนอายุหกสิบเศษ ๆ ก็ยังมีความเพียรน่าชื่นชม

         บางคนภาษาอังกฤษก็ยังไม่รู้  น่าปวดหัวแทน  โปรแกรมของเครื่องสมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นภาษาสากล  เราเองพอรู้อยู่บ้าง
เพราะเรียนรู้ด้วยตนเอง    ถือโอกาสช่วยเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้ก็สนุกและได้บุญดี

       

เขียน 22 Jun 2009 @ 18:05 () แก้ไข 22 Jun 2009 @ 18:06, ()


ความเห็น (0)