อนุทิน 40241 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

KV

  • ออกแบบหน้า profile ใหม่
  • ต้องใช้หนังสือ designing for the social web เป็นความรู้เข้าช่วยเพิ่มเติม
  • ทำ competitive analysis เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อค้นหาข้อดีข้อเสียเพิ่มเติม
  เขียน:  

ความเห็น (0)