อนุทิน 40241 - มะปรางเปรี้ยว

KV

  • ออกแบบหน้า profile ใหม่
  • ต้องใช้หนังสือ designing for the social web เป็นความรู้เข้าช่วยเพิ่มเติม
  • ทำ competitive analysis เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อค้นหาข้อดีข้อเสียเพิ่มเติม
เขียน 22 Jun 2009 @ 16:59 ()


ความเห็น (0)