อนุทิน #40234

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์ให้ข้อแนะนำไว้ว่า การทำวิจัย นอกจากจะทำในสิ่งที่น่าสนใจแล้ว ต้องคิดถึงคนที่จะนำผลไปใช้ด้วยว่าใคร?

เขียน:

ความเห็น (0)