อนุทิน 40234 - จารุวัจน์ شافعى

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศน์ให้ข้อแนะนำไว้ว่า การทำวิจัย นอกจากจะทำในสิ่งที่น่าสนใจแล้ว ต้องคิดถึงคนที่จะนำผลไปใช้ด้วยว่าใคร?

เขียน 22 Jun 2009 @ 15:20 ()


ความเห็น (0)