อนุทิน 40232 - จารุวัจน์ شافعى

บทความวิชาการ ก็ต้องตอบโจทย์ที่ต้องการนำเสนอด้วย ไม่ใช่แค่นำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาอย่างเดียว

มันไม่ใช่เครื่องเรื่องเล่าความรู้ แต่ต้องเป็นการนำเสนอแนวคิดใหม่จากเนื้อหาสาระที่มีอยู่

เขียน 22 Jun 2009 @ 15:12 ()


ความเห็น (0)