อนุทิน 40226 - Ka-Poom

Ka-Poom

@40224 ในครอบครัวและเครือญาติกะปุ๋ม...ฝ่ายพ่อเสียชีวิตด้วยโรคตับและมะเร็งตับ นั่นน่ะหมายถึงว่า เราได้รับการถ่ายทอดคุณลักษณะบางอย่างผ่านยีนส์มา แต่อย่างไรก็ตาม ปู่ก็เสียด้วยโรคชรา ... ส่วนฝ่ายแม่นั้น จะเป็นมะเร็งเต้านม... ก็เลยพิจารณาว่า อย่างไรเสียก็อาจมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงพยายามลดหรือตัดปัจจัยสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ออกค่ะ...

เขียน 22 Jun 2009 @ 14:30 ()


ความเห็น (0)