อนุทิน 40205 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • Form of Expression การแสดงออกทางความคิดเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ใช่ตัวความคิด
  • การริเริ่มด้วยตัวเองมีความสำคัญยิ่ง
  • การ copy คำ หรือความคิดของผู้อื่นที่ไม่ได้ริเริ่มมาจากตัวเองแล้วมาสร้าง "รูปแบบใหม่" โดยไม่ได้อ้างอิงที่มาของความคิดที่ตนได้รับมา ไม่เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายนี้ก็จริง  แต่ผิดต่อคุณค่า
  • คุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม
  • สิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงและเรียนรู้คือ "การเคารพความคิด" ที่มาจากผู้อื่นเป็นสำคัญ
เขียน 22 Jun 2009 @ 09:28 ()


ความเห็น (0)