อนุทิน 40198 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เช้านี้ จะต้องเป็นกรรมการพิจารณา การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพของ IC

บ่าย work shop การนำเสนอผลงาน โดยใช้โปรแกรม Movie maker

เขียน 22 Jun 2009 @ 05:34 ()


ความเห็น (0)