อนุทิน 40198 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

เช้านี้ จะต้องเป็นกรรมการพิจารณา การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพของ IC

บ่าย work shop การนำเสนอผลงาน โดยใช้โปรแกรม Movie maker

  เขียน:  

ความเห็น (0)