อนุทิน #40198

เช้านี้ จะต้องเป็นกรรมการพิจารณา การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพของ IC

บ่าย work shop การนำเสนอผลงาน โดยใช้โปรแกรม Movie maker

เขียน:

ความเห็น (0)