อนุทิน 40131 - krupin

krupin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ไปรับการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางเคมี"  เคมีย่อส่วน   ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   ขอเล่าให้ฟังนะ

ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน(Small-Scale  Chemistry  Laboratory) หมายถึง การทำการทดลองโดยใช้สารเคมีปริมาณน้อย  ซึ่งเป็นปฏิบัติการเคมีที่มีความปลอดภัยสูง

รูปแบบการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนมีความปลอดภัยต่อผู้ทำการทดลอง  สามารถทำได้ง่ายใช้พื้นที่น้อย  โดยไม่จำเป็นต้องทำในห้องปฏิบัติการ  จึงสามารถทำในห้องเรียนพร้อมกับการฟังบรรยายซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ข้อดีของการเรียนการสอนแบบเคมีย่อส่วน

1.  ลดโอกาสการสะสมไอของสารเคมี  ทำให้ปริมาณไอต่ำกว่าขีดอันตราย

2.  หากเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสารเคมีจะเป็นอุบัติเหตุเล็ก ๆ ที่ไม่ร้ายแรงและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็ว

3. ลดภาระการกำจัดของเสีย

4.  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

เขียน 20 Jun 2009 @ 22:18 ()


ความเห็น (0)