อนุทิน 40084 - ครู

ครู
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้  วันที่ 20 มิถุนายน 2552  ข้าพเจ้าได้เดินทางมาอบรมปฏิบัติการ  "การใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์)" บรรยากาศการอบรมเป็นกันเองดี ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นอบรม เพิ่งเริ่มลงมือปฏิบัติ ท่าทางจะสนุกนะคะ ต้องติดตามตอนต่อไป

เขียน 20 Jun 2009 @ 10:35 ()


ความเห็น (0)