อนุทิน #40080

ไปเยี่ยมวัดรัชกาลที่ ๙

เผื่อแผ่ร่มเงาเรียบง่าย

โบสถ์เป็นแบบแยบคาย

พอเพียงอยู่ภายในอาราม

วัดพระราม๙

กาญจนาภิเษก

เหตุห้วยขวาง กทม.

เขียน:

ความเห็น (0)