อนุทิน 40080 - บุณยกร

บุณยกร

ไปเยี่ยมวัดรัชกาลที่ ๙

เผื่อแผ่ร่มเงาเรียบง่าย

โบสถ์เป็นแบบแยบคาย

พอเพียงอยู่ภายในอาราม

วัดพระราม๙

กาญจนาภิเษก

เหตุห้วยขวาง กทม.

เขียน 20 Jun 2009 @ 09:06 ()


ความเห็น (0)