อนุทิน 40075 - คนตานี

คนตานี

วันนี้ได้คุยกับน้อง นศ เรื่องการจัดกิจกรรมของสโมสร ก็ได้แนะนำไปว่า เราควรเป็นตัวของเรา ในการทำกิจกรรม คณะแค่ดูกว้างๆ เราจะทำไร ก็ทำ แต่ต้องบอกด้วย เพื่อมีปัญหาจะได้ช่วยกันคิด แก้ปัญหา ดีกว่าไม่บอกกล่าว ้าเกิดปัญหา เรื่อง คณะก็ไม่รับทราบ ตัวเราจะเจ็บนะ

ทำงานต่อไป เราจะต้องทำเพื่อคนร่นหลัง เพราะเราคือรุ่นแรกๆและบุกเบิกของคณะ

เขียน 19 Jun 2009 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)