อนุทิน 40034 - ใบไม้สีทอง

การเดินทางสู่เส้นทางสายฝันวิชาชีพพยาบาล กับปณิธานสร้างสรรค์ ตลอดการศึกษา 4 ปีนั้นการเรียนรุ้เกิดขึ้นโดยตลอด ทุกช่วงเวลา จากนักศึกษาพยาบาล ก้าวสู่การปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของ อาจารย์ พยาบาล ความมุ่งหวังแห่งความเป็นครูที่ต้องการทำและต้องการที่จะให้เกิดขึ้นนั้นคือ ต้นกล้าแห่งวิชาชีพ เหล่าน้องๆๆนักศึกษาจะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ต่อไปในอนาคต และอุทิศกาย ใจ ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มิท้อถอย และคนเรานั้น การที่จะ เติบโตได้เพียงลำพังย่อมเป็นได้ยาก ต้องฝ่าฟัน อุปสรรคนานา มีเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้น และให้เราได้เรียนรู้ ควาบคู่ไป พร้อมกับการแก้ไข มีบุพการีคุณ ผู้ประเสริฐ คอยดูแล และมีพ่อแม่อันดับที่สองคือ ครู ผู้การุณศิษย์จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการศึกษา................ โดยที่ข้าพเจ้าระลึกถึงและตอบแทนคุณท่านนั้นโดยตลอด***

เขียน 19 Jun 2009 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)