อนุทิน 40003 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมย่อยทีม Online Communit Management ประจำวันนี้

  • ทั้ง 2 คน update งานระหว่างกัน
  • ทวนงานกันแล้ว ก็เห็นว่ายังงานต้องจัดการเยอะ
  • เลยต้องกำหนดเวลาชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • ให้อาร์มส่งกำหนดการณ์และนัดประชุมคุยกับนกเรื่องดึงข้อมูล 
  • ส่งอีเมล์สรุปให้ทีมงานทราบแล้ว
เขียน 18 Jun 2009 @ 16:48 () แก้ไข 18 Jun 2009 @ 17:28, ()


ความเห็น (0)