อนุทิน 39988 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมทีม | UsableLabs (เรื่องที่ต้องปรับและงานที่มีเพิ่มเติม)

Knowledge Volution

  • มีรายการต้องปรับปรุงระบบ แจ้งนกให้ทราบไปแล้ว แต่รอหารือเพื่อตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
  • ระบบที่ต้องปรับปรุงคือ หน้าเพิ่มบันทึก (เพิ่มข้อความแจ้งเตือน, อนุทิน -จำกัดจำนวนตัวอักษร , ระบบแจ้งลบความคิดเห็น)
  • หน้าแสดงผลที่จะออกแบบใหม่ ต้องคุยกับอ.จัน เพิ่มเติม (ค้างเรื่องหน้า Profile)
เขียน 18 Jun 2009 @ 13:58 ()


ความเห็น (0)