อนุทิน 39987 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมทีม | UsableLabs (เรื่องที่ต้องปรับและงานที่มีเพิ่มเติม)

Learners.in.th

  • ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ามาอ่านเรื่อง plagiarism มากยิ่งขึ้น (แจ้งผ่านอาจารย์ และประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ)
  • คำถามที่จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อนำมาทำรายงานก็ต้องดำเนินต่อไป

GotoKnow.org

  • รวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานประจำงวดที่ 2 ก็ยังดำเนินต่อไป โดยให้นกเข้ามาช่วยในการดึงข้อมูลกับอาร์ม
  • รางวัลสุดคะนึงประจำเดือนนี้จัดการแล้ว  แต่ลืม update การสรรหากรรมการชุดใหม่
  • เรื่องเสื้อต้องคุยกับกุ้งอีกครั้ง
  • ต้องมาทวน OM ก่อนกรอกข้อมูล ถ้ามีการปรับต้องคุยกับ อ.จัน
เขียน 18 Jun 2009 @ 13:54 ()


ความเห็น (0)