อนุทิน 39986 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมทีม | UsableLabs

  • ทีมงานแจ้งความคืบหน้าของการทำงานเป็นรายคน
  • มีการกำหนดเวลาการประชุมเล็กๆ ของแต่ละโปรเจค เป็นกำหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละวัน
  • รายงานงวดที่ 2 แนทจะส่งฟอร์มให้กรอกรายละเอียด ตาม OM ที่เคยทำไว้ของแต่ละโครงการ (ต้องมาทวน OM ของโครงการตนเองอีกครั้ง)
เขียน 18 Jun 2009 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)