อนุทิน 39967 - Ka-Poom

Ka-Poom

Note l ทำและพึงทำ

ทำ

  • KM ใน อสม. ที่ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตชุมชน Goal ถอดบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่าย ที่เป็นแบบว่าทำเอง อันผ่านการได้คิดเอง ไม่ใช่การไปบอกให้ทำ

พึงทำ

  • AAR ที่ไปทำ R2R คำเขื่อนแก้ว...ยังไม่เสร็จ
  • อ่านงานวิจัยให้ทีม R2R รพ.ยโสธร
  • KM ในการบริหารจัดการ LASA
เขียน 18 Jun 2009 @ 07:55 ()


ความเห็น (0)