อนุทิน #39949

วันนี้มาอบรมที่สถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับความรู้มากมาย กลับไปจะไปจัดระบบการจัดทำแผนของกศน.จังหวัดเพชบุรีและสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 8 อำเภอ ได้มีการวางแผนและจัดทำแผนให้สามารถนำสู่การปฏิบัติและประเมินผลได้

เขียน:

ความเห็น (0)