อนุทิน 39949 - นันทา

นันทา

วันนี้มาอบรมที่สถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับความรู้มากมาย กลับไปจะไปจัดระบบการจัดทำแผนของกศน.จังหวัดเพชบุรีและสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 8 อำเภอ ได้มีการวางแผนและจัดทำแผนให้สามารถนำสู่การปฏิบัติและประเมินผลได้

เขียน 17 Jun 2009 @ 22:49 ()


ความเห็น (0)