อนุทิน 39949 - นันทา

  ติดต่อ

วันนี้มาอบรมที่สถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับความรู้มากมาย กลับไปจะไปจัดระบบการจัดทำแผนของกศน.จังหวัดเพชบุรีและสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 8 อำเภอ ได้มีการวางแผนและจัดทำแผนให้สามารถนำสู่การปฏิบัติและประเมินผลได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)