อนุทิน 39939 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ดวงจิตที่ไม่ต้องพึ่งพา เกาะเกี่ยวกับบุคคลซึ่งไม่เที่ยงนั้นประเสริฐแท้
การพึ่งคน ย่อมทุกข์ ย่อมสุข ผลันเปลี่ยน แปรไป ตามอารมณ์ ความรู้สึกแห่งคนนั้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)