อนุทิน 39939 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ดวงจิตที่ไม่ต้องพึ่งพา เกาะเกี่ยวกับบุคคลซึ่งไม่เที่ยงนั้นประเสริฐแท้
การพึ่งคน ย่อมทุกข์ ย่อมสุข ผลันเปลี่ยน แปรไป ตามอารมณ์ ความรู้สึกแห่งคนนั้น

เขียน 17 Jun 2009 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)