อนุทิน 39931 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ไปเป็นกรรมการร่วมประเมินโรงเรียนในฝันชุมชนภูเรือ
  • เช็คเมล์ ให้รองสุนทีส่งไฟล์แผนขับเคลื่อนหลักสูตรจะนำมาเทียบเคียงส่งงาน
  • เตี้ยไปประชุมที่โคราช

  • เย็นนำข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.
เขียน 17 Jun 2009 @ 16:03 () แก้ไข 18 Jun 2009 @ 11:29, ()


ความเห็น (0)