อนุทิน 39896 - บุณยกร

บุณยกร

คนทำกรรมชั่วก่อนนี้

ละด้วยกรรมดีโดดเด่น

คนนั้นดุจจันทร์วันเพ็ญ

พ้นเมฆหมอกเป็นเพ็ญจันทร์

(พระองคุลีมาล)


 

 

เขียน 17 Jun 2009 @ 05:12 ()


ความเห็น (0)