อนุทิน 39857 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ท่านจะเผาไม้กันทำไมนักหนา!! ช่วงนี้กลับมาสู่ช่วงเวลาของเทศกาลเผาป่าเผาไม้กันอีกแล้ว ทั้งควันทั้งเถ้าลอยเข้ามาเต็มบ้านไปหมด ทั้งคนไทยเผาเองเล็กๆ น้อยๆ (แต่ก็เหม็นอย่างทั่วถึง) และทั้งไฟป่าจากมาเลย์และอินโด (ให้รู้ว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกัน)

เฮ้อ!!!!!!!!!

เขียน 16 Jun 2009 @ 19:41 ()


ความเห็น (0)