อนุทิน 39853 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • ต่อไปเวลาในโลก cyberspace อาจจะน้อยลง คงต้องพึ่งการเขียนอนุทิน
  • ขอประเดิมการเขียนมาตราที่น่าสนใจ ลงเก็บไว้ในอนุทิน
  • มาตรา 41 ทวิ ประมวลรัษฎร
  • ในกรณี การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้และต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)