อนุทิน 39840 - ครูอรวรรณ

15  มิ.ย.  ไปเป็นวิทยากรอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น   สังเกตดูผู้เข้าอบรมตั้งใจและสนใจดีมาก  เพราะเตรียม PPT  ไปดี  มีรูปภาพประกอบเยอะ  จึงดูสีหน้าไม่เบื่อ  (พูดคนเดียวจนถึงเที่ยง)

16 มิ.ย. 52  ส่งแผนงานโครงการนายอำเภอน้อยให้นักเรียน  ชื่อ โครงการ "เจ้าบ้านน้อยคอยช่วยเหลือ"  และไปเยี่ยมการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะข้อมูลยังพูดไม่ค่อยแม่น  บุคลิกการแต่งกายยังไม่ได้  ส่วนใหญ่  พรุ่งนี้ต้องไปกระตุ้นใหม่

 

เขียน 16 Jun 2009 @ 16:52 () แก้ไข 16 Jun 2009 @ 16:53, ()


ความเห็น (0)