อนุทิน 39805 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้ร่วมกิจกรรมกับ สสจ.เลย รับฟังแนวทางดำเนินการในฐานะถูกคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ที่โรงแรมเลยพาเลช
  • ช่าง English Discovery อบรมครูอังกฤษเรื่องการใช้งาน จะให้ช่าง write แผ่น version 2.1 ส่งมาให้เพราะมีลิขสิทธิ์ที่ซื้อไว้ก่อนแล้ว ตอนนี้ห้องอังกฤษลงตัวใหม่ใช้ฟรี 1 ปีไปก่อน
  • กรณีประชุมสัมมนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 1,2 (22-24มิ.ย.)เลื่อนตามโรงเรียนในฝันเพราะไข้หวัด2009ที่พัทยา
เขียน 16 Jun 2009 @ 07:40 ()


ความเห็น (0)