อนุทิน 39800 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่จาก สปสช โทรมาคุยเรื่อง  การเป็นแม่ข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ซึ่ง รพ ศรีนครินทร์และ รพ ขอนแก่น เป็นแม่ข่ายตติยภูมิโรคเฉพาะด้านโรคมะเร็ง

ให้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานในเครือข่าย เรื่อง

 • กำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของแม่ข่ายและลูกข่าย
 • การพัฒนาศักยภาพของแม่ข่าย
 • การพัฒนาศักยภาพของลูกข่าย
 • การทำ CPG
 • การจัดทำ Care Map และมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแต่ละระดับ
 • แนวทางการส่งต่อและส่งกลับในเครือข่าย
 • พัฒนาระบบและเครือข่ายเชื่อมโยงกับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • กำหนดตัวชี้วัดระดับเครือข่ายและผลของตัวชี้วัด
 • การติดตามผลการดำเนินงานในเครือข่าย
 • การสรุปผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัด

 • มีคณะทำงานพัฒนาวิชาการระดับเขต
 • มีรายชื่อแม่ข่าย ลูกข่าย พร้อมทั้งขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • มี CPG  & Care Map ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละระดับ ในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแล รักษาและรับส่งต่อผู้ป่วย
 • มีการกำหนดตัวชี้วัดในระดับเครือข่ายและผล
 • มีผลการติดตามการดำเนินงาน
 • มีสรุปผล

นัดประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2552

เขียน 16 Jun 2009 @ 06:20 () แก้ไข 16 Jun 2009 @ 06:21, ()


ความเห็น (0)