อนุทิน 39788 - หมอน้อย

หมอน้อย

      วันนี้เป็นวันแรกที่ทีมงานชุดมวลชนสัมพันธ์ ของ ฉก.ตชด.44 เข้าไปให้การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาและสายสามัญ ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดยะลา  รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้น ม.2 และ ม.3  จำนวนนักเรียน  300 คน ประธานพิธีเปิดในวันนี้ คือ นายกฤษฎา บุญราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

เขียน 15 Jun 2009 @ 21:38 ()


ความเห็น (0)