อนุทิน 39774 - Mr ราชภัฎ ชาย คูหา

วันนี้ขอรายงานตัวนะครับกระผม

 •   จากการที่ได้รับตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม ฐาน 2(ราชมงคลกรุงเทพ) มีเพื่อนรวมกลุ่ม 24 ท่านดังนี้
 • 1 อนุสิทธิ์  ศิริกุล

 • 2 สุรศักดิ์  สังอนันต์

 •  

 • 3 ศักรินทร์   แสงพุ่ม

 • 4 วีรศักดิ์   สุริวงค์

 • 5 มานุชา  งอกชัยภูมิ

 • 6 เจนรบ   เดชธิสา

 • 7 สมพร   พูลเทกอง

 • 8 คงกระพัน  พลเขตต์

 • 9 บุญเลิด  นามปัญญา

 • 10 ประเสริฐ  มาลาศรี

 • 11 พงษ์พัฒน์   บุญโท

 • 12 สุทธาศักดิ์   โกศลกิระวงค์

 • 13 สุชาติ   วิทะเสน

 • 14 ปรีชา   ขุนจันทร์

 • 15 สมัย   บุญเลิด

 • 16 สังวาล  เชื้อมุข

 • 17 สมพร   ผลวัน

 • 18 ศิริพงค์  นันทพันธ์

 •  

  19 ศุภชัย   เกตติจักร

 • 20 ราชภัฎ  คูหา

 • 21 ปภพ   พันธุโรทัย 

 • 22 ประทุม  ศรีสบานงา

 • 23 สมบูรณ์  สุทธิ

 • 24 ปรีชา  คำรัตน์

เขียน 15 Jun 2009 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)