อนุทิน 39764 - Sasinand

  ติดต่อ

เพิ่งเข้าบ้านมา ฝนตกไล่มาเลย ตกหนักและลมแรง อย่างนี้ เชื้อหวัดชอบ

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง มาตรการในการป้องกันและดูแล นิสิต บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาฯ ต้องนำตัวผู้มีไข้  ไปทดสอบด้วยชุดทดสอบ CU-Detect ที่พัฒนาขึ้นโดย ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งนำไปใช้ทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาฯ และศูนย์บริการสุขภาพภายในจุฬาฯ

มีผู้ต้องการใช้ชุดน้ำยา CU-Detect เพิ่มขึ้น ซึ่ง สกอ. จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อจะได้นำไปใช้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา
รวมถึงประชาชน ที่มหาวิทยาลัย หรืออยู่ใกล้มหาวิทยาลัยนั้น ๆ สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบเชื้อได้ง่ายขึ้น เป็นการป้องกันในเบื้องต้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)