อนุทิน 39754 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมทีม | UsableLabs

1. ส่วน Online Community

  • อาร์ม update เรื่องการเขียนบันทึกจากที่ได้คุยกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งใน Learners.in.th และ GotoKnow.org
  • รายงานงวดที่ 2 ของ GotoKnow.org - มีประเด็นต้องพูดคุยกันเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอในรายงาน
  • การเตรียมงาน GotoKnow สัญจร
  • การเตรียมงาน GotoKnow Training (หลังจาก deploy theme ใหม่)

2. Knowledge Volution

  • ทบทวนการออกแบบธีม คุยกับอ.จัน และ กล้าเพิ่มเติมเล็กน้อย
  • เหลือลงรายละเอียดกับ อ.จัน อีกครั้ง
เขียน 15 Jun 2009 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)