อนุทิน #39740

"บุคคลย่อมสูงขึ้นด้วยบุญของตน

และต่ำลงด้วยบาปของตน"

เขียน:

ความเห็น (0)