อนุทิน 39740 - เตวิชโช

  ติดต่อ

"บุคคลย่อมสูงขึ้นด้วยบุญของตน

และต่ำลงด้วยบาปของตน"

  เขียน:  

ความเห็น (0)