อนุทิน 39740 - บุณยกร

บุณยกร

"บุคคลย่อมสูงขึ้นด้วยบุญของตน

และต่ำลงด้วยบาปของตน"

เขียน 15 Jun 2009 @ 08:06 ()


ความเห็น (0)