อนุทิน 39734 - ajankoy

ajankoy

การบริหารเวลา...บริหารใจ..บริหารงาน..เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเป็นองค์รวมที่นักบริหารต้องหมั่นฝึกฝนดูแลและควบคุมตนเองเพราะเป็นเป้าสายตาและสัญลักษณ์องค์กร....แต่ความจริงต้องยอมรับเพราะทุกอย่างเป็นอุปสรรคหมดเริ่มที่ตัวเองมักไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล...ว่าเขามี...เขาเป็น...เขาตัวเขาอย่างนี้คุณจะไปเปลี่ยนเขาไม่มีทาง...ต้องยอมรับความแตกต่างและหาทางปรับความคิดทัศนคติเชิงบวกเพื่อทำงานร่วมกับเขาให้ได้

เขียน 15 Jun 2009 @ 05:53 ()


ความเห็น (0)