อนุทิน 39706 - กิตติพัฒน์

  ติดต่อ

ทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน  นั่นคือ  ทำดี  คิดอะไรก็ได้ ที่ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน  นั่นคือ  คิดดี   พูดอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน  นั่นคือ  พูดดี

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)